Ayrılmış İnternet

Ayrılmış İnternet

Start Telecom şirkəti korporativ abonentlərə Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində Fiber Optik xətlərin çəkilişini təmin etmək imkanına malikdir. Korporativ abonentlərə son mil nöqtədə simmetrik və zəmanətli Fiber Optik bağlantı ilə internet xidməti təmin edilir. Bağlantı zamanı korporativ abonentləri 10/100/1000 MB/s sürətli port ilə təmin edilir. Eyni zamanda korporativ abonentlərə havaməkanı ilə də internet bağlantısı təmin edirik və bağlantı sürəti simmetrik internetdir.